Talent Motivatie Analyse

Wilt u weten wat uw talenten en motivaties zijn?

Kijk en lees hieronder verder!

Wat is TMA?

TMA wordt ingezet bij selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers. Hierin staat het assessment waardevrij benaderen centraal en wordt persoonlijkheid gezien als een neutraal gegeven. Nooit positief of negatief in het algemeen, maar in het licht van een bepaalde functie of organisatiecultuur kunnen bepaalde talenten en persoonlijkheidskenmerken wenselijk of minder wenselijk zijn.

Mensen hebben 22 drijfveren en 44 talenten. Welke heeft uw medewerker?

TMA is een afkorting voor Talent Motivatie Analyse en is bedoeld het beste uit jezelf of je werknemer te halen door gebruik te maken van kwaliteiten en intrinsieke motivatie. Zo is TMA een fijn hulpmiddel bij werving en selectie, individuele- en teamontwikkeling, verbetering van de communicatie, versterken van de samenwerking, beroepskeuze, mobiliteit en re-integratie. De TMA-basistest bepaalt de situatie van de kandidaat op dat moment met een open blik op de toekomst. De test leidt tot een uitkomst gebaseerd op 22 drijfveren en 44 talenten. Hieruit kunnen ontwikkelingsmogelijkheden op de werkvloer ook in kaart worden gebracht.

Wat houdt de TMA in?

Vragenlijst

Een vragenlijst met 312 vragen!

Persoonlijke begeleiding

Terugkoppelingsgesprek TMA rapport

Prijs

€599,99

Meld u hier aan:

  Wij hebben onze eigen Talentwand ontwikkeld

  Op deze wand zijn alle 44 talenten te vinden. De kandidaat kiest deze zelf uit en hierover gaan we dan in gesprek. Zo ontstaat een compleet beeld van de kennis, vaardigheden en drijfveren. Hierdoor kunnen wij een juiste match maken waardoor een kandidaat en bedrijf ECHT bij elkaar passen.

  Meer informatie

  Drijfveren & talenten

  Drijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid. Ze typerend als het ware de persoonlijkheid. Drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag, de ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkheden van personen. Een hoge drijfveer betekent een makkelijk ontwikkelbare competentie.
  Een talent geeft een intrinsieke behoefte aan. Het kan zijn dat het werkelijke gedrag van een kandidaat afwijkt van een talent. Gedrag is sociaal wenselijk te manipuleren.

  Waar geeft TMA inzichten in?

  Emotionele balans

  Eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte, stressbestendig & druk

  Motieven

  Aanziensbehoefte, afwisseling, ambitie & uitdaging

  Leidinggevende talenten

  Besluiten nemen, onafhankelijk denken en handelen, verantwoording en leiderschap.

  Beïnvloedende talenten

  Dominantie, energie & actie, confrontatie en volharding.

  Sociale talenten

  Conformeren, extraversie, hulpverlenen, sociale empathie, sociabiliteit en contact

  Organisatie talenten

  Doelgerichtheid, orde & structuur en pragmatisme